ગામડાની સ્ત્રી આધારકાર્ડ બનાવવા માટે જાય છે, ઓપરેટર : તમારા પતિનું નામ શું છે? મહિલાએ જે નામ કહ્યું એ જાણીને તમે ખડખડાટ હસી પડશો

Posted by

જોક્સ-૧
અમુક છોકરીઓ તો સેલ્ફી લેવા માટે હાથ એટલા લાંબા કરે કે
ચાંદામામા’ય કેવા માંડે : ભાણી, ધ્યાન રાખજે ક્યાંક મને આંખમાં જોકો ન વાગી જાય.

જોક્સ-૨
અમેરિકન : અમારા દેશમાં બધા રાઈટ સાઈડ થી ગાડી ચલાવે છે, તમારા દેશમાં શું સિસ્ટમ છે?
ભારતીય : અમારા દેશમાં એવું કંઈ નક્કી નહીં. સામે વાળો કઈ સાઈડ થી આવે છે એ હિસાબે અમે એડજસ્ટ કરી લઈએ.

જોક્સ-૩
ભુરો : હેલ્લો, પોલીસ સ્ટેશન?
પોલીસ : હાં, બોલોને શું તકલીફ પડી?
ભુરો : સાહેબ, આ જગદીશ ખમણ બાજુના રસ્તાના સીસીટીવી કેમેરા ચાલુ છે?
પોલીસ : હાં, ચાલુ જ છે કેમ શું થયું?
ભુરો : કેમેરો ચાલુ છે તો જરાક જોઈને કહો ને એક ખમણની દુકાન ખુલ્લી છે ખોટો ધક્કો ના ખાવો પડે.

જોક્સ-૪
જજ : કાલે સવારે ૬ વાગે તને ફાંસી આપવામાં આવશે.
ચોર : હા હા હા હા હા હા હા હા.
જજ : હસે છે શેનો?
ચોર : હું જાગું જ ૯ વાગે છું.

જોક્સ-૫
જો કોઈ રૂપાળી છોકરીને જોઈને તમે તમારું નગારા જેવું પેટ અંદર કરવાની કોશિશ કરો છો,
તો એમ કહી શકાય છે કે તમારી અંદરનો જેઠાલાલ હજી જીવે છે.

જોક્સ-૬
પત્ની : તમે જમ્યા?
પતિ : તમે જમ્યા?
પત્ની : હું તમને પુછું છું.
પતિ : હું તમને પુછું છું.
પત્ની : તમે મારી નકલ કરો છો?
પતિ : તમે મારી નકલ કરો છો?
પત્ની : ચાલો શોપિંગ કરવા.
પતિ : હાં, મેં જમી લીધું છે.

જોક્સ-૭
તહેવારો અને પ્રસંગો તો ખાલી કુવારા જ મનાવે છે,
બાકી પરણેલા તો બાયડીઓને મનાવે છે અને છોકરા રમાડે છે.
હાચું છે ને?

જોક્સ-૮
છોકરો  માથા પર કિસ કરીને કહે મટી જશે.
છોકરી : મને ગળામાં દુખે છે.
છોકરો ગળા પર કિસ કરીને કહે મટી જશે.
છોકરી : મને હાથમાં દુ:ખે છે.
છોકરો હાથ પર કિસ કરીને કહે મટી જશે.
આ જોઈને બાજુમાં બેઠેલા કાકાએ છોકરાને ધીરેથી પુછ્યું હરસ-મસાની દવા કરો છો?

જોક્સ-૯
પત્ની : આજે મેં તમારા માટે એવું જમવાનું બનાવ્યું છે કે ખાતાની સાથે જ ગરમી ગાયબ.
પતિ : એવું તો શું બનાવ્યું છે?
પત્ની : નવરત્ન તેલનાં ભજીયા.

જોક્સ-૧૦
પતિ : સાંભળ મારે ચા એકદમ ગરમ જોઈએ.
પત્ની : મોં ખોલો, ડાયરેક્ટ મોં માં ગાળી આપું.

જોક્સ-૧૧
ગામડાની સ્ત્રી આધારકાર્ડ બનાવવા માટે જાય છે.
ઓપરેટર : તમારા પતિનું નામ શું છે?
સ્ત્રી પતિ નું નામ નથી લેતી એટલે
સ્ત્રી : ૩ ગંજી + ૩ ગંજી, કેટલા?
ઓપરેટર : આ કેવું નામ?
પાછળ ઉભેલા કાકા : ૩ ગંજી + ૩ ગંજી = છ’ગનજી.
ઓપરેટર બેભાન.